Dan zaštite ozonskog omotača

Ponedjeljak, 16 Rujan 2013

Još od 1994. na današnji dan obilježava se Svjetski dan zaštite ozonskog omotača.

Tada je naime  potpisan Montrealski protokol kojim su predviđene konkretne aktivnosti zemalja i različiti projekti da bi se zaštitio ozonski omotač i skrenula pažnja javnosti o potrebi za zaštitom ozonskog omotača. Kada se govori o Slavonskom Brodu, zaštitu okoliša pa tako i ozona u njavećoj mjeri povezujemo sa velikim zagađivačem, točnije rafinerijom u Bosanskom Brodu. No, ne treba zanemariti ni utjecaj ispušnih plinova rastućeg prometa a po tom pitanju i sami možemo puno toga napraviti.