Polaznice projekta "Dona" završile vrijednu edukaciju

Srijeda, 25 Studeni 2020

Na području Općine Velika Kopanica provodi se projekt "DONA"-DOprinosim i Napredujem.

Raspoznavanje, sakupljanje i prerada ljekovitog i samoniklog bilja, još je jedna vještina i znanje koje su naučile polaznice edukacije u sklopu ovog projekta, a koja je danas službeno i završila. Edukaciju je prošlo 15 polaznica, a predavanja je vodio profesor Vehid Ibraković. Cilj edukacije je potaknuti zdrav način života i prehrane, pokrenuti poduzetnički duh te povećati kompetencije te konkurentnost polaznica na tržištu rada. Projekt DONA na području Općine Velika Kopanica provodi se od veljače 2019.godine i traje do 22.lipnja sljedeće godine. Kroz cijelokupni projekt zaposleno je 18 žena iz sklupine onih koje teže dolaze do zaposlenja, a pomažu 70-tak starijih i nemoćnih osoba na općinskom području. Vrijednost projekta je nešto više od 3 milijuna kuna, a financiran je putem Europskog socijalnog fonda.