Prvo reciklažno dvorište u Novoj Gradiški

Srijeda, 29 Srpanj 2020

I građani Nove Gradiške uskoro će moći besplatno odlagati korisni otpad i to u prvom, netom izgrađenom reciklažnom dvorištu na lokaciji Šagulje Ivik, a riječ je o invsticiji Grada koja je najvećim dijelom sufinancirana novcima iz Kohezijskog fonda Europske unije. 

Glavni je cilj rpoejkta smanjti količine otpada na gradskoj deopniji i educirati građane o odvajanju istoga, sve na kućnom pragu. I odlučili su investirati 6,2 milijuna kuna u izgradnju Reciklažnog dvorišta te isti projekt prijavilo na natječaj za financiranje iz fondova EU. I to ukupno 48 vrsta korisnih otpadnih sirovina koje će građani odvojeno moći odlagati u za to označene prostore i kontejnere. Sve te vrste i količine otpada ulaze u bazu podataka, a pravo na besplatno odlaganje moći će imati svaki građanin koji je korisnik minimalne javne komunalne usluge.