13. sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 10 Rujan 2019

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda dominirala su fnancijska izvješća i izvješća o radu gradskih trgovačkih društava i ustanova, dok su vijećnici tijekom aktualnog sata najveći interes pokazali za projekt izmjene toplovoda u naseljima Slavonija I i II.

O daljnjem tijeku i realizaciji ovog projekta na pitanja im je odgovorio i direktor Brod plina, Dalibor Bukvić.