Novi kurikulum u školama

Utorak, 10 Rujan 2019

Nova školska godina donijela je brojne novosti.

Naime, prvim danom sve su škole postale "Škole za život", što znači nove kurikulume i potpuno novi način i pristup nastavi. Najviše promjena u samoj je nastavi, a najveća leži u činjenici da učenik dolazi u prvi plan. Mijenja se i način vrednovanja, gdje ocjena nije na prvom mjestu. Naglasak se prebacuje na kvalitetu sadržaja, a ne na njegovu kvantitetu. U eksperimentalnim školama u prošloj školskoj godini ovakav se način rada pokazao iznimno uspješim. Novi kurikulumi primijenit će se u prvim, petim i sedmim razredima svih osnovnih te u prvim razredima srednjih škola.