Novi obračun komunalne naknade i doprinosa

Petak, 12 Travanj 2019

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda usvojene su nove Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu. 

Nove odluke našle su se na dnevnom redu sjednice zbog usklađivanja sa zakonskim odredbama. Kada je riječ o komunalnoj naknadi, koeficijenti zona, namjene i kategorije subjekata oslobođenih od plaćanja naknade nisu se mijenjali, a isto vrijedi i za komunalni doprinos. Komunalna naknada od sada će se utvrđivati u godišnjem iznosu, umjesto u mjesečnom, dok će se komunalni doprinos obračunavati prema zonama kojih će od sada, umjesto četiri, biti samo dvije.