Nezaposlenim braniteljima nove mogućnosti i potpore za obrazovanje i zapošljavanje

Četvrtak, 07 Veljača 2019

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je dva javna poziva kojima je cilj obrazovanje i zapošljavanje braniteljske populacije uz financijsku potporu iz proračuna ministarstva. 

Na pozive se mogu javiti sve kategorije nezaposlenih hrvatskih branitelja i njihova djeca, ali i poslodavci koji bi ih željeli zaposliti. U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji do 2020., Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja nezaposlenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlene djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlene djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlene djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i javni poziv za dodjelu potpora za novo zapošljavanje navedene ciljne skupine. Poticajna sredstva za podmirenje troškova obrazovanja  se odobravaju za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju, osposobljavanje te stjecanje dodatnih znanja i vještina. Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti i jedan obrazovni program. Kriteriji su za aplikaciju na natječaj su nezaposlenost duže od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili da su počeli obrazovanje nakon 28. lipnja prošle godine. Istodobno, ministarstvo je objavilo i javni poziv poslodavcima koji zapošljavaju hrvatske branitelje ili su sami u istome statusu, i to za dodjelu potpore za nova zapošljavanje. Potpora za novo zapošljavanje je novčana potpora poslodavcima koji zapošljavaju osobe iz ciljne skupine i za istu se mogu kandidirati obrti, OPG, trgovačka društva s do 50 zaposlenih i druge pravne osobe s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih čije je sjedište na području RH koji su registrirani i počeli s radom najkasnije u siječnju 2018. a imaju podmirene sve obveze prema državi. Zahtjevi s obveznom dokumentacijom  po ovim javnim pozivima se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb. Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovim javnim pozivima traje o do 5.ožujka 2019.