EU zabranjuje plastiku za jednokaratnu upotrebu

Srijeda, 31 Listopad 2018

Europski parlament usvojio je Direktivu kojom bi se trebao smanjiti utjecaj plastičnih proizvoda na okoliš. 

Riječ je o dokumentu kojim bi se plastika za jednokratnu upotrebu, u potpunosti zabranila. Na listi zabranjenih plastičnih proizvoda, našle su se slamke, štapići za uši, vrećice. 25 milijuna tona. Toliko se plastičnog otpada svake godine proizvede u Europi, a reciklira se manje od trećine. Kako bi se to promijenilo, na snagu stupaju nova pravila. Jednokratni plastični predmeti, u potpunosti će biti zabranjeni. Zabrana jednokratnih plastičnih predmeta samo je karika u lancu kojom Europska unija želi učiniti korak više prema kružnom gospodarenju otpadom. Prvi korak učinili su i Brođani, pa ih sve više odvaja otpad iz kućanstva. Cilj Europske komisije je da sva plastična ambalaža na tržištu, do 2030. bude prikladna za recikliranje. A u ostvarivanju cilja, morat će sudjelovati svi.