Promjene u zdravstvu

Četvrtak, 05 Rujan 2013

Smanjivanje liste čekanja, manje šetanje pacijenata po odjelima, rasterećenje zdrastvenog sustava, podizanje kvalitete zdravstvene zaštite samo su neki od ciljeva novog Modela upućivanja od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u sekundarnu ili tercijarnu razinu zdravstvene zaštite.

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstvo osiguranje pojašnjavaju da su time odvojili konzilijarnu od specijalističke zdravstvene zaštite. Zamjenica ravnatelja HZZO-a Tatjana Prenđa Trupec pojašnjava – "To što znači da kad pacijent dođe u primarnu zdravstvenu zaštitu na njemu će se napraviti cijela obrada koja je moguća na primarnoj razini. To se posebno odnosi na vođenje kroničnih nezaraznih bolesti, od kojih  najčešće su dijabetes, hipertenzija, astma i opstruktivna bolest pluća." Dodaje da će to sada biti u nadležnosti primarnog liječnika. Jednom kada liječnik u primarnoj zdravstvenoj zašititi ocijeni da pacijenta treba poslati bolničkom kolegi, u bilo kojem trenutku nema uskrate i onda se u bolnici internim uputnicama pacijenta upućuje dalje i ne mora se vraćati primarnom liječniku po uputnice. To je samo jedan od načina rasterećenja sustava, napominju iz HZZO-a.