ŽIVOT JEDNAKIH - dvotjedna emisija specijalizirana za informiranje o svim segmentima života osoba s invaliditetom.

Život jednakih emisija je koja promiče i zastupa jednakost u svakom smislu, inkluziju svih kategorija osoba u društvo, potiče izvrsnost i samozastupanje svih osoba u zajednici, oštro osuđuje diskriminaciju bilo po stupnju invaliditeta, rodno utemeljenu diskriminaciju ili onu po spolnoj ili nacionalnoj osnovi te nastoji informirati i educirati širu društvenu zajednicu. Svjedoci smo da unatoč UN-ovim konvencijama o pravima djece ili osoba s invaliditetom, strogim zakonima Europske unije ili primjerice ratificiranoj Istanbulskoj konvenciji u Hrvatskoj i dalje susrećemo s različitim diskriminirajućim stavovima pojedinca čak i velikog dijela društva. Predrasude često proizlaze iz neznanja ili straha stoga smatramo kako je edukacija i pružanje pravih i točnih informacija najbolje oružje protiv predrasude i osuđujućih stavova. Brze i šture informacije kakve su danas nažalost najčešće u medijskom prostoru i na društvenim mrežama ostavljaju prostora za diskriminaciju ili zaboravljanje da u društvu nismo svi isti. Primjer su osobe s intelektualnim poteškoćama ili psihotičnim poremećajima koje se najčešće nađu u medijima kada je riječ o nekom senzacionalističkom ili diskriminirajućem sadržaju. Takav pristup negativno utječe na percepciju tih kategorija u javnosti. Promicanjem aktivnosti udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, pozitivinim pričama o pojedincima koji su unatoč svojim ograničenjima uspjeli postići rezultate dokazuju da su često predrasude neutemeljene i nastaju iz neznanja. 

Dio emisije pod nazivom "Dobre priče" ističe dobre primjere u praksi – poput kvalitetnih projekata udruga, postignuća pojedinaca, kvalitetne integracije osoba s invaliditetom ili manjina u društvo. Mijenjanje svijesti građana težak je i dug proces no u pojedinim segmentima vidljivi su pozitivni pomaci pa su tako primjerice prijavljivanje obiteljskog nasilja ili uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u redovne razredne odjele neki od primjera da je edukacijom i afirmiranjem takvih tema moguće postići veću informiranost i senzibilitet javnosti. 

Medij