SBTV - Decibel

Jasmina Galović je temeljita, pedantna i odgovorna, tipična horoskopska ovčica koja obožava mačke.