Loša demografska slika

Ponedjeljak, 09 Listopad 2017

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2016. godini Hrvatska je i dalje u minusu što se tiče prirodnog prirasta stanovnika. 

Naime prošle godine na 51 i pol tisuću umrlih osoba rodilo se tek 37 i pol tisuća djece što znači da nam je prirodni prirast u minusu za 14 tisuća. Uz manje rođenih nimalo zanemariv je i egzodus Hrvata u inozemstvo. Tako je prema službenim statistikama samo u Njemačku 2016. godine doselilo gotovo 56 tisuća Hrvata, a u Austriju oko 5 i pol tisuća. I ekonomski stručnjaci smatraju: demografska problematika puno je veći problem od gospodarske. Problematika je vidljiva i po broju učenika u osnovnim i srednjim školama. Usporedimo li podatke o broju učenika u osnovnim školama na području Brodsko-posavske županije u posljednje tri školske godine broj učenika manji je za čak 1010, dok je u srednjim školama taj broj 861. Prema demografskim predviđanjima na području Brodsko-posavske županije do 2051. godine nestaje gotovo cijeli Slavonski Brod, bit će nas 52 tisuće stanovnika manje.