Obvezno uklanjanje ambrozije

Ponedjeljak, 17 Srpanj 2017

Na snazi su mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.  

Svi vlasnici i korisnici poljoprivrednih zemljišta, ovlaštenici upravljanja vodotokova, kanala i površina uz njih, površina uz javne prometnice i željezničke pruge te ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama, dužni su provoditi navedene mjere. Amrozija se može ukloniti mehanički ili kemijski, upotrebom herbicida. Sprječavanje izlučivanja peluda koji izaziva alergije, ali i stvaranje sjemena, važno je ukloniti prije cvjetanja ambrozije. Za nepoštivanja mjera predviđene su kaznene odredbe nad čime će inspekcijski nadzor vršiti poljoprivredna, šumarska i fitosanitarna inspekcija.