Program SBTV-a

Jednaki

JEDNAKI - Na području Brodsko-posavske županije pa i cijele regije koju pokriva SBTV živi jako puno pripadnika nacionalnih manjina.